UcakBiletial org ile Bitlis

Aralık 26th, 2013 | by sahibi

Ucakbiletial.org sitesi ile Bitlis uçak bileti al ve Türkiye’de aslında ne kadar güzelliklerin olduğunu farkında var.

KÜLTÜR-SANAT-FOLKLOR

Bölgede ilk uygarlığın kurucusu Urartular, daha sonra Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Araplar, Bizanslılar ve Türkler yöre uygarlığını biçimlemiştir.
XX.yy. başlarında büyük göçler ve savaşlardan ötürü, kent merkezinin nüfusu binbeş yüz kişiye düşmüş, toplumsal ve bitkisel yaşamın gelişmesi durmuştur. Toplumsal anlamda kültürel açılım ancak 1960’lardan itibaren hızlanmıştır. Birçok Doğu Anadolu kentinde olduğu gibi aşiret olgusu, Bitlis’in kültürel yaşamında belirleyici olmuştur.
Kültür günümüzde de geleneksel yapısını sürdürmektedir. Kültürel etkinliklerse yok denecek kadar azdır. Düğünler, yörede toplumsal yaşamı renklendiren başlıca olaylardır.
Bitlis yöresi folklorunun, Doğu Anadolu Bölgesi. folkloru içinde önemli bir yeri vardır. vöre
halk edebiyatında ortak ürünler çoğunluktadır.

http://www.ucakbiletial.org/ ile en ucuz uçak biletlerini satın alabilirsiniz.
AĞIZLAR—DEYİŞLER ATASÖZLERİ
İlde yerel dil özellıkleri belırgindir. Yerel dil, en çok Azeri Türkçesi’nin etkisindedir. Bitlıs yöresi yerel sözcüklerine: accık etmek (inat etmek), agıldamak (sürünerek yürümek), cüce (civciv), harahallı (ayak bileziği), piçoç (ince bulgur), örnek gösterilebilir.
Bitlıs yöresi atasözleri de yerel dil özellıklerinin yanısıra, toplumsal yaşamdan izler taşır: “iki koç beşi bi kazende kaynemez”, “Bir nehri (hayvan sürüsü), bi tane bozer.”
Kültürel çalışmalar henüz kurumsal bir düzeye ulaşmamıştır.

Ucakbiletial 21. yüzyılın uçak bilet satış sitesidir.

Yeraltı Zenginlikleri

Yeraltı, madenleri açısından fazla zengin bir il olmayan Bitlıs’te önemli ölçüde rezervi olan maden yatağı Adilcevaz-Tatvan yöresindeki perlittir.
MTA’nın Bitlis’te saptadığı maden yatakları ilçelere göre şöyledir:

  • Merkez ilçe: Demir, krom, fosfat, kükürt.
  • Adilcevaz: Perlıt.
  • Ahlat: Süngertaşı.
  • Hizan: Demir, kil.
  • Mutki: Demir.
  • Tatvan: Perlıt.

TARIM
Bitlıs’in en önemli geçim kaynağ, tarımdır, ilde yaratılan gayrısafi hasıla içinde en yüksek pay tarımındır. En önemli tarım ürünü tahıldır. Ekilı alanların % 95’inde tahıl yetiştirilir, il topraklarının dağlık oluşu ve iklimin sertliğinden dolayı ilde bitkisel üretim fazla gelişmemiştir. İlde tümüyle pazarlanan bitkisel ürün tütündür. Bitlis tütününün içerdiği şeker oranı hayli yüksektir.

HAYVANCILIK

Büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle yapılan hayvancılık ilin en önemli geçim kaynağıdır. İlde en fazla koyun yetiştirilır. Sığır sayısında önemli artışlar olurken kıl keçisinin önemi 1960’lardan sonra azalmıştır.

Eğitim:Birinci Dünya Savaşı’ndan önce doğunun bir kültür merkezi olarak en ön sıralarda yer alan Bitlis, son yıllarda DPT araştırmalarının verdiği sonuçlara göre iller sıralamasında eğitim düzeyi bakımından en son sıralarda yer almaktadır. Bitlis’te yüksek okul yoktur.
SANAYİ:Bitlis’in sanayileşme düzeyi oldukça geri olup Türkiye imalat sanayii içinde yaratılan hasıla içindeki jşayı binde 1 dolaylarındadır.
Sağlık: Sağlık sorunlarının çok yoğun şekilde yaşandığı Bitlis’te başlıca ölüm nedenleri
, doğum sırasında meydana gelen ölümler, zatürree ve kalp hastalıklarıdır. 0-4 yaş arasındaki ölümler ülke ortalamasının (% 31) çok üstündedir. Otobus.org ve Ucuzotobusbileti.gen.tr gibi sitelerle otobüs bileti de satın alabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir